Gulbji: Lyrics

Gulbji (Swans) – originally by  “Ēnu kaleidoskops”.
 

GULBJI

Gulbji savijas tumsai pa vidu
Kaklus kā auklas savij
Un augusts ir rāms kā janvāra pēdējās dienās

Upe plūst gar sniegotiem krastiem
Gulbji savij kaklus, garos
Pasaulei tieši pa vidu

Un aizplūst, aizvijas neredzama
Un aizplūst, aizvijas nedzirdama
Upe

Aiz horizonta saule grimst
Sniegotā tumsā
Plūst upe
Gulbji savijas naktij pa vidu

Par ausmu pie sārti melnās
Debesu svītras

Un aizplūst, aizvijas neredzama
Un aizplūst, aizvijas nedzirdama
(Kā) Upe